Đếm Ký Tự

Nhập đoạn văn muốn đếm ký tự vào khung bên dưới :

 ký tự bạn đã nhập


SEO (meta description)


Độ dài ký tự theo chuẩn google

 ký tự được phép nhập

Độ dài ký tự theo chuẩn yahoo

 ký tự được phép nhập

Độ dài ký tự theo chuẩn MSN

 ký tự được phép nhập


0 Bình luận

● Hướng dẫn chèn liên kết: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
● Hướng dẫn viết chữ Đậm: <b>Text</b>
● Hướng dẫn viết chữ Nghiêng: <i>Text</i>
● Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
● Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.